Hvordan finder jeg det rigtige elselskab?

28. maj 2024

3 vigtige parametre, når du skal vælge elselskab

 1. Afregningstype

 2. Elaftalen

 3. Selve elselskabet

1. Afregningstype: Aconto- eller forbrugsafregnet?

Du skal være opmærksom på, hvordan du bliver afregnet for din strøm. Der er forskel på at være hhv. aconto- og forbrugsafregnet.

Acontoafregnet

Acontoafregning betyder, at du betaler for din strøm på forhånd. Det vil sige, at du betaler et estimeret beløb for din strøm, inden det er fastlagt, hvad det faktisk kommer til at koste dig. Når afregningsperioden er omme, bliver det så opgjort, om du har betalt mere eller mindre, end du rent faktisk skulle.  
Acontobeløbet er oftest baseret på tidligere forbrug og ellers på gennemsnitlige værdier.
Det er forskelligt, om acontoafregningen er månedlig, kvartalsvis eller halvårlig.

Aconto afregning har derfor både fordele og ulemper:

Fordele:
 • Billigere
  Elaftaler med acontoafregning er ofte billigere end de forbrugsafregnede

 • Forudsigelig indbetaling / nemmere budgettering
  Du har en forudsigelighed i, hvad du indbetaler til dit selskab. Du kan således nemmere budgettere hvad det i første omgang, kommer til at koste dig i strøm.

Ulemper:
 • Risiko for over- eller underbetaling
  Hvis dit acontobeløb, som elselskabet har fastsat, ikke er korrekt beregnet, så det afspejler dit faktiske forbrug, kan det betyde, at du betaler enten for meget eller for lidt. Det kan skabe en uønsket økonomisk usikkerhed.

 • Potentiel forvirring
  Acontoafregninger kan være forvirrende. Det kræver mere af dig at holde styr på det forudbetalte og den faktiske afregning. Du kan nemlig både stå i en situation, hvor du har betalt for lidt og skal trækkes flere penge, eller du har betalt for meget, så det overskydende flyttes over i næste afregningsperiode.

 • Jo længere afregningsperiode jo større usikkerhed
  Jo længere en periode elselskabet opkræver aconto for, jo sværere bliver det for dem at estimere dit forbrug og for dig at holde styr på det forudbetalte vs. den faktiske afregning. Det bliver sværere at ramme et retvisende acontobeløb.

 • Kræver mere overvågning af dit forbrug
  Du bør regelmæssigt overvåge dit strømforbrug for at sikre, at acontobeløbet er i overensstemmelse med dit faktiske forbrugsmønster. Hvis der er markante ændringer i dit forbrug, skal du kontakte elselskabet og få dem til at justere acontobeløbet.

Forbrugsafregnet

Forbrugsafregning betyder at din elregning baseres direkte på dit faktiske strømforbrug i perioden. Din elregning afspejler det nøjagtige strømforbrug, du har haft, i stedet for at basere sig på skøn eller forudbetalinger som i tilfældet med acontoafregning.

Forbrugsafregning har derfor både fordele og ulemper:

Fordele:
 • Nøjagtig fakturering
  Med forbrugsafregnet strøm betaler du kun for den strøm, du rent faktisk har brugt i perioden. Dette giver en mere retfærdig og nøjagtig opgørelse af dine omkostninger.

 • Ingen risiko for over- eller underbetaling
  Da din regning er baseret direkte på dit faktiske forbrug, er der ingen risiko for over- eller underbetaling, som der kan være med acontoafregning.

 • Større overblik
  Det kræver mindre af dig som forbruger at følge med i dine elregninger, da du ikke skal holde styr på det forudbetalte og de endelige opkrævninger - der er en opkrævning, og det er det, du har brugt.

Ulemper
 • Sværere at budgettere
  Da regningerne varierer afhængigt af dit faktiske forbrug, kan det være vanskeligt at budgettere præcist. Dine regninger kan være højere i perioder med øget strømforbrug, f.eks. om vinteren.

 • Potentielt dyrere end acontoafregnet
  Da elselskabet skal lægge ud for at købe den strøm, du har brug for, så er forbrugsafregnet indimellem dyrere end acontoafregnet. Når du er acontoafregnet, så slipper elselskabet for at skulle købe strømmen uden at have fået betaling endnu.

2. Elaftalen: Abonnement og/eller øretillæg

En elaftale kan bestå af tre forskellige udgifter:

 • Et abonnement

 • Et spottillæg pr. kWh

 • Et betalingsgebyr

Elselskaberne tilbyder alle forskellige aftaler. Nogle elaftaler indeholder alle tre udgifter mens andre kun indeholder en enkelt af dem.

Nogle aftaler har binding og andre er bundet op på et tilbud, som enten kan være en billigere pris for en periode eller et engangs pengebeløb som gave for at blive kunde.

Ja sammensætningerne er uendelige. Det derfor vigtigt at kigge på, hvilken type elaftale, der bedst kan betale sig for dig.

Dit forbrug afgør hvilken elaftale der er bedst

Den vigtigste parametre du skal kigge på, når du skal vælge elaftale er dit forbrug.  Du kan bruge Min Strøm til at se, hvor mange kWh du har brugt det seneste år. Den information er afgørende for at regne dig frem til, hvilken elaftale der bedst kan betale sig for lige netop dig.


0 kr. abonnement men et spottillæg pr. kWh (Lavt elforbrug)

Der er flere elselskaber som tilbyder, at du ikke skal betale et abonnement, men derimod betale et øretillæg for hver kWh, du bruger. Denne type elaftale er typisk fordelagtig, for dig, der ikke bruger særlig meget strøm. En sådan aftale vil oftes kunne betale sig for dig, der hverken har varmepumpe, elbil der oplades derhjemme eller et stort hus.

Lad os forestille os, at du bor i lejlighed og kun forbruger 1000 kWh om året. Som eksempel kigger du på en elaftale, hvor elselskabet tilbyder dig 0 kr. i abonnement og et tillæg på 12 øre pr. kWh.

Det vil derfor koste dig 1000kWh * 0,12 kr = 120 kr/året at få strøm fra dette elselskab

Hvis du derimod havde valgt et elselskab, som ikke havde et tillæg, men et fast månedligt abonnement, så ville regnestykket se anderledes ud. Hvis vi som eksempel siger, at det er en elaftale med et månedligt abonnement på 28 kr.

28kr * 12 måneder = 336 kr/året at få strøm fra dette elselskab

Fordi du har et lavt forbrug, kan det derfor godt betale sig for dig, at gå med en elaftale hvor du betaler pr. kWh, du bruger og ikke et fast månedligt beløb i form af et abonnement.

Men! spottillæg kommer i mange varianter, så du skal være opmærksom på, hvor meget tillægget er på og at nogle selskaber har tillæg, der varierer fra time til time. Det gør det endnu mere besværligt at blive klog på de faktiske omkostninger.


Abonnement men 0 kr. i spottillæg pr. kWh (Højt elforbrug)

Der findes også elselskaber som tilbyder, at du kun betaler et abonnement og ikke noget spottillæg for hver kWh, du bruger. En sådan elaftale er fordelagtig for dig, som bruger meget strøm. Denne aftale er at foretrække, hvis du har varmepumpe, oplader elbil derhjemme og er mange strømbrugere i en stor husstand.

Hvis vi som eksempel siger, at din husstand forbruger 4000 kWh om året, så vil en elaftale med et månedligt abonnement på 28 kr koste dig:

12 måneder * 28 kr =226 kr/året  

Hvis du derimod havde en elaftale med et øretillæg, så ville det blive langt dyrere, fordi du bruger meget strøm:

4000 kWh * 0,12 kr = 480 kr/året

Det er derfor altafgørende, at du kigger på dit årlige forbrug og bruger det til at finde den elaftale, der er mest fordelagtig.


Både abonnement og spottillæg pr. kWh

Masser elselskaber tilbyder elaftaler, hvor du både betaler et abonnement og et spottillæg. Her skal du være opmærksom på, hvad de hhv. opkræver i abonnement og i tillæg. Hvis tillægget og abonnementet er lavt, så kan det måske godt betale sig, at vælge en elaftale, hvor du betaler begge dele.


Skal jeg vælge en Grøn strøm elaftale?

Ja og nej! Når elselskaber promoverer, at du kan vælge en elaftale, der udelukkende giver dig grøn strøm, så er det ikke ensbetydende med, at den strøm, der kommer ud af din stikkontakt kun kommer fra vedvarende energikilder såsom vindmøller. Det er fysisk umuligt at lede alt den vedvarende strøm ind i lige netop din stikkontakt. Vi får alle et mix af de energikilder, der nu har været med til at generere strømmen på det givne tidspunkt.
Når du vælger en elaftale, der lover grøn strøm, så er det fordi elselskabet siger, at de vil købe certifikater, der sikre udviklingen af vedvarende energi, så kvoter der svarer til dit forbrug kan blive genereret med vedvarende energikilder i fremtiden. Om elselskaberne rent faktisk bruger den merpris du betaler for strømmen til at købe certifikater er uvist.  


3. Selve elselskabet

Der findes et utal af elselskaber i Danmark. Det gør det til en jungle at navigere i, hvem du bør købe din strøm af. Elmarkedet er derfor meget konkurrencepræget, hvilket betyder at du også kan støde på elselskaber, der vil gøre at for at vride flest penge ud af deres kunder og gerne på en måde, hvor du næsten ikke lægger mærke til det.

Det er derfor vigtigt at vælge et billigt men også et ordentligt elselskab, som er troværdigt og behandler deres kunder med gennemsigtighed og retfærdighed. Vi har i Min Strøm gjort overblikket over elselskaber nemmere og mere overskuelig. Elselskaberne er stjernrangeret for at gøre det tydeligt for dig som forbruger, om selskabet er godt og transparent overfor deres kunder.

Min Strøm kan give dig, hvem der er de brodne kar, og hvem der er til at stole på.


Få svaret direkte i Min Strøm

Min Strøm kan give dig svar på hvilket elselskab, der ud fra dit forbrug er det bedste og billigste. Så slipper du for at lave en masse udregninger og selv bruger tid på at gå elselskaberne efter i sømmene.

Vi har lavet en objektiv, fyldestgørende og brugervenlig sammenligning af alle de danske elselskaber. Så kan du som forbruger med ro i maven vælge et elselskab, da du ikke bliver vildledt men tværtimod får alle informationerne på bordet, så det er nemmere at træffe et valg.

Du kan downloade app’en herSpørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os i Supporten. Gå ind i Min Strøm app’en > tryk på Profil > tryk på ‘Skriv til os’. Vi besvarer dit spørgsmål hurtigst muligt.