Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Skabelonen tager udgangspunkt i Datatilsynets Skabelon til iagttagelse af oplysningspligten.

Vi har gjort os umage for at gemme så få personoplysninger som muligt og modtager fx ikke personoplysninger fra Apple af nogen art - heller ikke i forbindelse med køb af digitale produkter. På hjemmesiden indhentes der heller ikke cookies.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Min Strøm ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Min Strøm ApS
Feldskovvej 1B, 3. mf.
4180 Sorø
support@minstroem.app

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Brug og håndtering af app’en Min Strøm. Benyttelse af app’en er indgåelse af en aftale (Artikel 6.1b Kontrakt).

 • Dialog via email (retsgrundlaget for denne behandling er 6.1b og f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Vi benytter chatfunktionen Intercom, som vi har indgået databehandleraftale med.

 • Til brug af email anvender vi Google Workspace.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Persondata får vi udelukkende fra dig som registreret bruger, fx igennem chatfunktionen.

 • Vi modtager ikke personoplysninger fra Apple eller Google.

 • Forbrugsoplysninger fra Eloverblik gemmes udelukkende på din enhed og opbevares ikke hos tredjepart.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer personoplysninger i 5 år efter seneste henvendelsen gennem chatfunktion eller seneste anvendelse af app’en.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Skabelonen tager udgangspunkt i Datatilsynets Skabelon til iagttagelse af oplysningspligten.

Vi har gjort os umage for at gemme så få personoplysninger som muligt og modtager fx ikke personoplysninger fra Apple af nogen art - heller ikke i forbindelse med køb af digitale produkter. På hjemmesiden indhentes der heller ikke cookies.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Min Strøm ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Min Strøm ApS
Feldskovvej 1B, 3. mf.
4180 Sorø
support@minstroem.app

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Brug og håndtering af app’en Min Strøm. Benyttelse af app’en er indgåelse af en aftale (Artikel 6.1b Kontrakt).

 • Dialog via email (retsgrundlaget for denne behandling er 6.1b og f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Vi benytter chatfunktionen Intercom, som vi har indgået databehandleraftale med.

 • Til brug af email anvender vi Google Workspace.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Persondata får vi udelukkende fra dig som registreret bruger, fx igennem chatfunktionen.

 • Vi modtager ikke personoplysninger fra Apple eller Google.

 • Forbrugsoplysninger fra Eloverblik gemmes udelukkende på din enhed og opbevares ikke hos tredjepart.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer personoplysninger i 5 år efter seneste henvendelsen gennem chatfunktion eller seneste anvendelse af app’en.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Skabelonen tager udgangspunkt i Datatilsynets Skabelon til iagttagelse af oplysningspligten.

Vi har gjort os umage for at gemme så få personoplysninger som muligt og modtager fx ikke personoplysninger fra Apple af nogen art - heller ikke i forbindelse med køb af digitale produkter. På hjemmesiden indhentes der heller ikke cookies.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Min Strøm ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Min Strøm ApS
Feldskovvej 1B, 3. mf.
4180 Sorø
support@minstroem.app

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Brug og håndtering af app’en Min Strøm. Benyttelse af app’en er indgåelse af en aftale (Artikel 6.1b Kontrakt).

 • Dialog via email (retsgrundlaget for denne behandling er 6.1b og f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Vi benytter chatfunktionen Intercom, som vi har indgået databehandleraftale med.

 • Til brug af email anvender vi Google Workspace.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Persondata får vi udelukkende fra dig som registreret bruger, fx igennem chatfunktionen.

 • Vi modtager ikke personoplysninger fra Apple eller Google.

 • Forbrugsoplysninger fra Eloverblik gemmes udelukkende på din enhed og opbevares ikke hos tredjepart.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer personoplysninger i 5 år efter seneste henvendelsen gennem chatfunktion eller seneste anvendelse af app’en.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.